JASAN Nedvědice / třída ZŠ ZaHRAdy v Tišnově

Prostor pro růst našich dětí

Jsme odloučená třída ZŠ ZaHRAdy a stejně jako naše mateřská škola věříme, že za své učení si děti zodpovídají samy a učitel je průvodcem na cestě vzděláváním. Učení stavíme na vlastní zkušenosti a otevřeném a bezpečném prostředí. Usilujeme o proměnu vzdělávání tím, že hledáme vlastní cestu.

Naše principy

V Jasanu si nastavujeme společně to, kam chceme jít

Rodinné prostředí

Škola původně vznikla jako komunitní platforma pro rodiče a děti na domácím vzdělávání. Tato přátelská rodinná atmosféra nevyprchala a je i nyní pro naši školu charakteristická. Děti se u nás cítí jako doma, mohou být sami sebou a i rodiče jsou škole velmi blízko.

Sebeřízené vzdělávání

Vedeme děti k tomu, aby si všímaly svých fascinací, své práce a vlastních pokroků. Děti mají vzdělávání z velké části ve vlastních rukách a mohou se rozhodnout, čemu budou svou energii věnovat. Pokud se chtějí zabývat něčím mimo námi nabízená témata, mají k tomu prostor.

Důvěřujeme dětem a provázíme je na cestě vzděláním

Učitel je průvodce, který pomáhá najít cestu k poznání. Vedeme děti k přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodnutí i vzdělávání. Rozvíjíme samostatnost a sebeřízené učení. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj osobnosti, nejen znalosti. Budujeme vztahy založené na důvěře, podpoře a péči.

Praktická výuka

Snažíme se, aby žáci chápali praktické využití svých vědomostí, proto do výuky zapojujeme pohyb v přírodě, různé exkurze nebo pokusy. Výuku tedy propojujeme s reálnými situacemi a činnostmi. Děti také mají možnost pracovat ve škole s názornými pomůckami, které jim usnadňují pochopení teoretických znalostí.

Veronika

Tato škola naplňuje veškeré moje sny o vzdělávání.

Až se mi kolikrát zasteskne při představě, že jsem něco takového nemohla jako dítě prožít.

Je pro mě důležité, aby byly moje děti šťastné a užili si období dětství naplno. Zároveň si moc přeji, aby z nich vyrostli slušní lidé, kteří budou umět v pohodě vycházet sami se sebou i se svým okolím. Mám pocit, že škola, do které moje dcera chodí, toto vše umožňuje. Mia se do školy těší a přesto, že rozhodně není ranní ptáče (spása je pro nás to, že škola začíná od devíti hodin) vždycky má nějaký silný motiv, daný den do školy jít a překonat nechuť k rannímu vstávání.

Já osobně si myslím, že nejlepší škola, je škola života a učit se cokoli „do zásoby“ je nesmysl, přesto mě fascinuje a těší, jak Mia chodí ze školy nabytá novými vědomostmi a zaníceně pak doma diskutujeme o nejrůznějších tématech. I já sama, když se ve škole ráno zapomenu, bývám často vtažena do víru dění, a to se pak nemůžu odtrhnout a hltám zajímavé informace z úst pedagožek, s úžasem se zapojuji do nejrůznějších pokusů nebo obdivuji genialitu pomůcek, se kterými děti pracují. A musím přiznat, že spousta logických souvislostí, o nejrůznějších věcech mi dochází až teď v dospělém věku, právě díky tomu, jak jsou ve škole vysvětleny a podány.

Také jsem ráda, že je škola pouze tři dny v týdnu. Je pro mě totiž důležité, abychom jako rodina trávili více času spolu. Jsem zároveň fascinována, kolik jsou toho děti schopny se naučit, za tak krátký čas, a přitom mít pocit, že si ve škole pořád jenom hrají. Už mě pomalu i přestává překvapovat, když mi holčička z první třídy doma začne vysvětlovat, co to jsou to zájmena, jak funguje lidské srdce nebo si zpívá si vyjmenovaná slova po B.

Za mě má tato škola, i obě perfektní pedagožky, deset bodů z deseti. Protože si to prostě už nedokážu představit lépe.

Jitka

Obdivuhodné porozumění dětské duši a nekonečná trpělivost průvodkyň

… volnost vyjádření se, vedení dětí k řešení potíží a všímání si hezkých chvil, umění beze strachu chybovat atd. atd. je jen základ k tomu, aby mohli vstřebávat množství neuvěřitelně kreativně zpracovaných ukázek, které i v mých synech vzbuzují skutečný zájem! Doma si místo úkolů dohledáváme informace k věcem, které si přinesou ze školy, a zajímají je více do hloubky. Radost z učení byl pro mě dosud protimluv, rozhodně co se týká školních znalostí, zde se stává skutečností. Celý pobyt „ve škole“ mají rádi. Škola má úplně jinou atmosféru i prostředí, než jsme zvyklí. Hudba a pohyb jsou součástí každého „učení“. Pestrosti programu přidávají navíc někteří rodiče, kteří se připojují k průvodkyním s dalšími aktivitami pro děti, a také hry a pobyty v přírodě, kterých je během roku nespočet (mrkněte do fotogalerie).

Libor

Pro mě bylo zásadní jedno dopoledne, které jsem mohl s dětmi a Janou strávit ve škole.

Vlastně jsem se velmi rychle nechal pohltit a dopoledne si náramně užil. Pochopil jsem, že prioritou je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou učit.

Připravené aktivity umožňují dětem učit se dovednostem: hledat a nacházet řešení, následně své naplánované kroky realizovat, rozhodovat se, hledat způsoby vzájemné spolupráce a komunikace, zažít pocit úspěchu/neúspěchu, orientovat se v různých způsobech, jak se ti druzí vztahují k úkolu, ke skupině, k sobě.

Sám jsem byl překvapem, jak bohaté zážitky si děti mohou odnést z jedné jediné aktivity. Taky jsem velmi rychle pochopil, že cílem není je zahltit informacemi „na sklad“, ale probudit v nich touhu, aby ony samy lačnily po užitečných informacích, toužily se cvičit v dovednostech. Úžasná je ta možnost volby, kdy jdu zcela přirozeně za tím, co mě zajímá, co mě baví, kde uplatňuji svoje talenty. Ta energie se mi vrací a já další den chci do takové školy přijít znovu a zas!

Na Janu s Jarmilkou taková forma klade mnohem větší nároky (ve srovnání s frontální výukou), jako úplně zásadní vnímám přípravu aktivit a díky následným interakcím dětí i nutnost řešit rychle se měnící atmosféru a vztahy ve skupině.

Uvědomuji si, jak je těžké předat zážitky, které jsem tam získal. Takže už toho raději nechám a na závěr se podělím se svým pocitem, kdy jsem školu opustil a vrátil se z role dítěte do role dospělého.

Cítil jsem obrovskou vděčnost za to, že moje dcera má možnost volby. Možnost volby v tom, kolik, co, kdy a jak se bude učit. Ona když chce, tak dokáže cokoliv, když nechce tak s ní ani osvícený pedagog nehne.

Jsem rád, že ani moje dcera, ani kolegové pedagogové nejsou nuceni plýtvat svým časem a talentem!

Anna

Když byl můj syn v předškolním věku, bylo mi jasné, že standartní cesta vzdělávání není pro mě. Uvědomila jsem si, jak moc jsme si zvykli, že škola je nutné zlo a že tam děti chodí nerady. Přála jsem si, aby to moje děti mohly mít jinak. Škola Jasan je splnění tohoto snu. Škola, kde kromě dětí chtějí chodit i jejich rodiče.

Mám obrovskou radost, že moje dítě může v Jasanu zažívat radost z učení a objevování, kterou máme každý přirozeně a která je zde podporována. Děti mohou objevovat a věnovat se tomu, co je zrovna zajímá, a to i nad rámec učebnic nebo daného ročníku. Naopak, pokud potřebují čas do něčeho „dorůst“, není na ně vyvíjený zbytečný tlak. Děti mají poměrně velkou svobodu, ale také zodpovědnost za své vzdělávání. Individuální přístup a bezpečné prostředí jsou samozřejmostí. Každý je zde přijímán takový, jaký je, a jeho názory jsou brány vážně. Přidejte si maximální nasazení pedagogů, kteří dělají svou práci srdcem, a máte ideální místo pro rozvíjení dětí.

Zuzana

Tahle škola je fakt skvělá.

Jsem učitelka 1. stupně ZŠ a Speciální pedagog. A měla jsem možnost učit na 6 různých školách.
V této škole se spojují kvality, kterých jsem si jinde všimla, jako nosných.

Malý počet žáků. Ten je naprosto klíčový pro to, aby lidé pracující s dětmi nebyli zahlcení a přetížení povinnostmi a systémem. Lidský a laskavý přístup, který je tu právě proto, že vás všichni dobře znají, vy znáte je. Není možné a ani potřebné řešit něco z patra, s odstupem, stresem či lhostejností. A to je klíč k tomu, že se dítě cítí ve škole bezpečně. A to je klíč k tomu, aby bylo uvolněné a mohlo se naplno věnovat další práci.

Prostředí, které stávající průvodci dokázali ve škole vytvořit je opravdu jedinečné, ač ne jediné.
Když přijdete pro své děti, vítají vás klidné, spokojené děti, které jsou mezi svými. Třeba ani nechtějí domů.
Je to prostě běžný život. Ne škola, kterou je potřeba vydržet a zvládnout, ale další místo k žití.
A to jsme si vždycky přáli.

Gabriela

Vzdělávání dle individuálních potřeb, respektující a laskavé prostředí – to je první, co mě napadne, když mám popsat Jasan.

Smekám klobouk před průvodkyněmi, které na každý den nachystají pestrý výběr nabízených aktivit a které svou nekonečnou trpělivostí a empatií vytvářejí prostředí, kam se děti těší a kde se cítí bezpečně. Prostřednictvím her a práce s lákavými pomůckami přirozeně získávají mnohdy i na svůj věk nadstadardní znalosti z matematiky, jazyků a dalších všeobecných znalostí.

To vše má za výsledek, že se naše dcera probouzí a už nadšeně přemýšlí, co si dnes vybere ve škole za ukázky a co zajímavého zase vytvoří. A také to, že zcela upřímně říká: „Já nechci, aby byly prázdniny. Já chci do školy!“ – To snad mluví za vše, ne?

Zajímá vás, jak to v Jasanu funguje?